Проектиране и производство на КТП и Ел табла

Проектиране и пълен инженеринг

Практиката ни показва, че често инвеститорите се затрудняват с  цялостното изграждане и узаконяване на строителните си обекти. Поради тази причина предлагаме услугата пълен инжинеринг, която включва:

– Проектиране
– Съгласуване на проекти
– Строителен Надзор
– Изграждане на въшни и вътрешни Електро инсталации и захранвания
– Производство и доставка на изделия и апаратура
– Узаконяване на обект и въвеждането му в експлоатация

За постигането на добри срокове и качественото изпълнение на обектите, работим в тясно сътрудничество с проектански екип, както и със строително монтажна фирма “ Пауър Смарт“ ООД, която заедно с високо квалифицирания си екип от Проектови Ръководители е изградила обекти с напрежение до 400 kV.

При нужда от консултация за продукт, можете да направите запитване или да се свържете с Търговски отдел чрез Контакти.