Проектиране и производство на КТП и Ел табла

БКТП за всяко Електроразпределително дружество в България

На вашето внимание снимки от изпълнени проекти, както и чертежи на трафопостовете, които произвеждаме. Имаме решение за всеки тип проект, на територията на трите Електроразпределителни дружества в България.

Север - ЕНЕРГО ПРО:

прочетете повече

Запад - Електрохолд:

прочетете повече

БКТП за Електроразпределение Юг - ЕВН

БКТП тип панелна и монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен.

ЗА ИНДУСТРИЯТА

Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия, доставена от близка подстанция или малка централа през разпределителната мрежа (10 или 20 kV). За разлика от подстанцията, трафопостът доставя енергия в посока единствено към даден брой крайни физически потребители на ниско напрежение. Той също така може да бъде част от устройството на голяма подстанция.

Свали архив за проектанти

ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Електрозахранването е неизменна част от изграждането на жилищни сгради. Винаги това е свързано с изграждането на трафопост (КТП), който да може да захрани нуждите на електроенергия на домакинствата.

Свали архив за проектанти

ФЕЦ

При изграждането на Фотоволтаични електроцентрали над 30 kW. Трафопостът е задължителен и служи за присъединяване към мрежата. Имаме богат опит в изграждането и доставката на трафопостове (КТП) за нуждите на ФЕЦ, като знаем конкретно с каква апаратура да оборудваме трафопоста, за да може фотоволтаичната електроцентрала да произвежда максимално много електрическа енергия  и да избегнем аварии при претоварване.

Свали архив за проектанти

БКТП за Електроразпределение Север - ЕНЕРГО ПРО

БКТП тип панелна и монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен.

ИНДУСТРИЯ

Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия, доставена от близка подстанция или малка централа през разпределителната мрежа (10 или 20 kV). За разлика от подстанцията, трафопостът доставя енергия в посока единствено към даден брой крайни физически потребители на ниско напрежение. Той също така може да бъде част от устройството на голяма подстанция.

Свали архив за проектанти

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Електрозахранването е неизменна част от изграждането на жилищни сгради. Винаги това е свързано с изграждането на трафопост (КТП), който да може да захрани нуждите на електроенергия на домакинствата.

Свали архив за проектанти

ФЕЦ

При изграждането на Фотоволтаични електроцентрали над 30 kW. Трафопостът е задължителен и служи за присъединяване към мрежата. Имаме богат опит в изграждането и доставката на трафопостове (КТП) за нуждите на ФЕЦ, като знаем конкретно с каква апаратура да оборудваме трафопоста, за да може фотоволтаичната електроцентрала да произвежда максимално много електрическа енергия  и да избегнем аварии при претоварване.

Свали архив за проектанти

БКТП за Електроразпределение Запад - Електрохолд

БКТП тип панелна и монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен.

ИНДУСТРИЯ

Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия, доставена от близка подстанция или малка централа през разпределителната мрежа (10 или 20 kV). За разлика от подстанцията, трафопостът доставя енергия в посока единствено към даден брой крайни физически потребители на ниско напрежение. Той също така може да бъде част от устройството на голяма подстанция.

Свали архив за проектанти

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Електрозахранването е неизменна част от изграждането на жилищни сгради. Винаги това е свързано с изграждането на трафопост (КТП), който да може да захрани нуждите на електроенергия на домакинствата.

Свали архив за проектанти

ФЕЦ

При изграждането на Фотоволтаични електроцентрали над 30 kW. Трафопостът е задължителен и служи за присъединяване към мрежата. Имаме богат опит в изграждането и доставката на трафопостове (КТП) за нуждите на ФЕЦ, като знаем конкретно с каква апаратура да оборудваме трафопоста, за да може фотоволтаичната електроцентрала да произвежда максимално много електрическа енергия  и да избегнем аварии при претоварване.

Свали архив за проектанти