Проектиране и производство на КТП и Ел табла

Спечелен търг ЕВН за доставка на БКТП в следващите 2 години

След проведена обществена поръчка за Доставка на БКТП 1х800 kVA от Електроразпределение ЮГ, „Смарт Пауър Грид“ е обявен за победител. Договорът за доставка е подписан на 16.03.2022 г. със срок за изпълнение през следващите 2 години. Договорът е с необвързваща стойност и възлиза на 2957841 лв без ДДС.