Проектиране и производство на КТП и Ел табла

БКТП за Електроразпределение

БКТП тип SCS2000 е монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен.

БКТП за Електроразпределение

БКТП тип панелна и монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен.

ЗА ИНДУСТРИЯТА

Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия, доставена от близка подстанция или малка централа през разпределителната мрежа (10 или 20 kV). За разлика от подстанцията, трафопостът доставя енергия в посока единствено към даден брой крайни физически потребители на ниско напрежение. Той също така може да бъде част от устройството на голяма подстанция.

Свали архив за проектанти

ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Електрозахранването е неизменна част от изграждането на жилищни сгради. Винаги това е свързано с изграждането на трафопост (КТП), който да може да захрани нуждите на електроенергия на домакинствата.

Свали архив за проектанти

ФЕЦ

При изграждането на Фотоволтаични електроцентрали над 30 kW. Трафопостът е задължителен и служи за присъединяване към мрежата. Имаме богат опит в изграждането и доставката на трафопостове (КТП) за нуждите на ФЕЦ, като знаем конкретно с каква апаратура да оборудваме трафопоста, за да може фотоволтаичната електроцентрала да произвежда максимална много ток  и да избегнем аварии при претоварване.

Свали архив за проектанти